Wzorowe spełnianie wymagań niem. rozporządzenia w sprawie oszczędzania energii (EnEV)

Zaostrzone od początku roku wymagania rozporządzenia w sprawie oszczędzania energii mają wpływ na projektowanie zaopatrzenia budynku w wodę. W efekcie rozwiązania na bazie kopalnych nośników energii są niemal nie do zrealizowania.
Wydajne pompy ciepła powietrze/woda i powietrze/powietrze jako jedyne wytwornice ciepła wzorowo spełniają wymogi prawne. I jeszcze więcej, ponieważ dzięki stale niskim kosztom eksploatacji stanowią one ekonomiczną alternatywę dla konwencjonalnych systemów grzewczych.

  • SEER do 6,7
  • SCOP do 3,9

Odpowiedź na rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów

W myśl nowego rozporządzenia w sprawie F-gazów, które weszło w życie 1 stycznia 2015 r., emisja fluorowanych gazów cieplarnianych do 2050 r. ma zostać zredukowana o 80 do 95%. Równocześnie tworzy ono zachęty do stosowania alternatyw nieniszczących warstwy ozonowej. W ramach tych działań, od 2015 r. dostępna na rynku ilość częściowo fluorowanych węglowodorów (HFC) przeznaczonych do użytku jako czynnik chłodniczy i jako środek spulchniający w materiałach izolacyjnych do specjalnych zastosowań ma być początkowo ograniczana, a następnie stopniowo zmniejszana. Ta strategia zmniejszania produkcji stanowi zasadniczy element nowego rozporządzenia UE w sprawie F-gazów.Odpowiedź na rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów

Mimo wszystko nadal dobry wybór: systemy VRF z R410A

Nie ulega wątpliwości, że wymagania nakładane przez rozporządzenie w sprawie F-gazów stanowią przełom w branży chłodniczej i stawiają ją wobec nowych wyzwań technicznych. Nasuwa się przy tym zasadnicze pytanie: czy systemy VRF także w przyszłości będą stanowiły optymalny wybór?


Odpowiedź jest jednoznacznie twierdząca, i to z wielu powodów:

Rozporządzenie dotyczy systemów VRF tylko w aspekcie zmniejszania produkcji, co powoduje ograniczenie wprowadzanej do obrotu ilości czynnika chłodniczego. Zmniejszanie produkcji nie ma natomiast wpływu na już wyprodukowane zapasy czynnika chłodniczego, które znajdują się na rynku i są wykorzystywane ponownie.

Instalacje zawierające R410A mogą nadal bez żadnych ograniczeń być wprowadzane do obrotu. Od 1 stycznia 2020 r. zakazany będzie jedynie montaż nowych instalacji o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) powyżej 2500. R410A, którego GWP wynosi 2088, wypada znacznie poniżej tej granicy.
Dowiedz się więcej o GWP

Systemy VRF mogą być nadal bez żadnych ograniczeń użytkowane i serwisowane, dopóki GWP znajdującego się w nich czynnika chłodniczego nie przekracza 2500. GWP czynnika R410A, którym napełniane są instalacje Mitsubishi Electric, wynosi 2088. Ponadto, przy założeniu prawidłowego montażu, nowoczesne instalacje VRF wykazują się bardzo niewielkimi stratami czynnika chłodniczego z powodu wycieków — poniżej 1% rocznie.

Wysoka efektywność energetyczna systemów VRF sprawia, że zużywają one niewiele energii, zatem pośrednio przyczyniają się do dalszego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Nowe urządzenia zewnętrzne City Multi zaprojektowano z naciskiem na efektywność sezonową. W trybie chłodzenia została ona zwiększona aż o 47%, a w trybie ogrzewania – o 21%.

Produkty Mitsubishi Electric muszą nie tylko odznaczać się jak najlepszą efektywnością energetyczną, ale także spełniać najsurowsze wymogi dotyczące niezawodności działania. Pod tym kątem stale są badane i rozwijane możliwości zastosowania alternatywnych czynników chłodników i nowych rozwiązań.

Hybrydowy system City Multi (HVRF) na bazie technologii R2 łączy zalety systemu z bezpośrednim wymiennikiem ciepła i systemu z cyrkulacją wody. Korzyści są oczywiste: ten system pozwala najlepiej przygotować się na wyzwania przyszłości. Dzięki wyraźnie zmniejszonej ilości czynnika chłodniczego można przyczynić się już dzisiaj do obniżenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych.

(Względny) Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (ang.: Global Warming Potential, Greenhouse Warming Potential czyli GWP) wskazuje, jaki wpływ na globalne ocieplenie ma wyznaczona masa gazu cieplarnianego. Zgodnie z definicją rozpatrywany jest średni wpływ na ocieplenie przez okres z reguły 100 lat.


Jako poziom odniesienia służy dwutlenek węgla, którego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego z definicji wynosi 1. Wartość GWP wskazuje zatem, o ile silniejszy lub słabszy jest wpływ na efekt cieplarniany określonej ilości danego gazu wyemitowanej do atmosfery od identycznej ilości CO2. Przykładowo potencjał tworzenia efektu cieplarnianego metanu w horyzoncie czasowym 100 lat wynosi 23, czyli 1 kg metanu ma przez ten czas 23 razy silniejszy wpływ na efekt cieplarniany niż 1 kg CO2.


Wzorowe informacje

* Pola obowiązkowe

Firma Mitsubishi Electric poufnie traktuje dane osobowe i chciałaby od czasu do czasu informować Cię o produktach.

1 W każdej chwili mogę odwołać zgodę.