YLM

Wzorowo efektywne energetycznie

Urządzenia zewnętrzne City Multi VRF

Nowa generacja urządzeń zewnętrznych City Multi jest konsekwentnie ukierunkowana na uwzględnienie uwarunkowań sezonowej efektywności energetycznej w trybie chłodzenia i grzania. Wyróżnia ją m.in. rozszerzony zakres mocy do 150 kW, długość instalacji 90 m od pierwszego rozdzielacza i znaczny wzrost efektywności.

 • Wysoka sezonowa efektywność energetyczna przez cały rok
 • Pierwszy na świecie płaskorurowy wymiennik ciepła z aluminium w systemie VRF
 • Zwiększony komfort cieplny podczas odszraniania
 • Zmienna temperatura parowania

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna dzięki innowacyjnej technologii

Podczas projektowania nowych urządzeń zewnętrznych City Multi nacisk położono na efektywność sezonową. Dlatego w trybie chłodzenia udało się ją zwiększyć nawet o 47%, a w trybie grzania nawet o 21%. Wynika to z zastosowania nowatorskiego płaskorurowego wymiennika ciepła z aluminium o większej powierzchni transferu ciepła i mniejszej stracie ciśnienia. Mitsubishi Electric jest pierwszym producentem na świecie, który stosuje system VRF z tą technologią. Nowością jest także wysokosprawna sprężarka, której charakterystyka sprężania także zoptymalizowana została pod kątem wysokiej efektywności sezonowej.

Większy komfort

Urządzenie zewnętrzne posiada zmienną temperaturę parowania. Oznacza to, że gdy temperatura pomieszczenia zbliży się do ustawionej wartości zadanej, następuje zwiększenie temperatury odparowania. Aby moc grzewcza dostępna była także podczas odszraniania, realizowane jest ono na zmianę w dwóch segmentach, na które podzielony jest wymiennik ciepła („Comfort Heating”). Dla uproszczenia konfiguracji ustawienia funkcji mogą zostać wybrane za pomocą narzędzia Maintenance Tool.

YLM

Wzorowo elastyczne

Urządzenie kasetonowe 4-stronne City Multi VRF w wymiarze rastra Euro

Eleganckie, płaskie urządzenie kasetonowe 4-stronne City Multi VRF w wymiarze rastra Euro idealnie nadaje się do zastosowania w suficie podwieszanym, np. w biurowcach, hotelach lub centrach handlowych. Wyróżnia je bardzo cicha praca, a jego poziomy strumień powietrza zapewnia nadmuch bez powodowania przeciągów.

 • Niezmiernie kompaktowa konstrukcja
 • Poziomy strumień powietrza zapewnia nadmuch bez przeciągów
 • Łatwy montaż
 • Wysoka efektywność energetyczna
YLM

Zmniejszona wysokość obudowy i wiele indeksów mocy

Paleta produktów obejmuje indeksy wydajności od 1,7 do 6,0 kW. Dzięki wysokości zabudowy wynoszącej zaledwie 245 mm urządzenie kasetowe mieści się w wąskich przestrzeniach. Maskownica optymalnie wypełnia element sufitowy w wymiarze rastra Euro, gwarantując w ten sposób odpowiedni wygląd sufitu.

Opcjonalnie z czujnikiem 3D i-see pozwalającym dodatkowo oszczędzić energię

Opcjonalnie dostępny czujnik 3D i-see rejestruje temperaturę aż do poziomu podłogi oraz liczbę i położenie osób w pomieszczeniu. Następuje odpowiednie sterowanie strumieniem powietrza, obliczany jest wskaźnik zajętości i do tego dostosowywana jest moc. Jeśli pomieszczenie nie jest używane, urządzenie na życzenie automatycznie się wyłącza.

Poziome prowadzenie powietrza i cicha praca

Nowy turbowentylator 3-D zmniejsza poziom hałasu nawet o 4 dB. Dzięki ulepszonej regulacji strumienia powietrza kierunek nawiewu można ustawić poziomo. Kondycjonowane powietrze cyrkuluje pośrednio i bez odczucia przeciągu (efekt Coandy).

Pomoc montażowa i koniec z utratą śrub

Śruby w skrzynce rozdzielczej i maskownicy nie muszą być już całkowicie wykręcane, lecz tylko luzowane. Tymczasowe zawieszenie haczykami na maskownicy i zaczepami na urządzeniu kasetonowym ułatwia dodatkowo instalację. Wysokość tłoczenia pompki skroplin zwiększono z 500 do 850 mm. Podobnie jak wcześniej szablon instalacyjny jest dołączony.

YLM

Wzorowo dyskretne

Urządzenia kanałowe do zabudowy City Multi VRF

Urządzenia kanałowe do zabudowy oferują właściwą specyfikację dla każdego przypadku zastosowania. Zapewniają zmienny przepływ, elementy ważne z punktu widzenia serwisowania są łatwo dostępne, a ich wysokość instalacyjna jest mała. Szczególnie modele PEFY‑P VMS1‑E  wyróżniają się małą wysokością obudowy wynoszącą zaledwie 200 mm.

 • Niskie wysokości zabudowy
 • Statyczny spręż od 5 do 250 Pa
 • Duża łatwość serwisowania
 • Funkcje specjalne, np. do zastosowań hotelowych

Cicha praca

Dzięki nowej generacji wentylatorów urządzenia kanałowe do zabudowy PEFY-P15/20/25VMS1-E wyróżnia niski poziom hałasu – mimo ich małej wysokości zabudowy wynoszącej 200 mm. Wynosi on 22 dB(A) na niskim biegu wentylatora.

Idealne dla hoteli

Urządzenie PEFY-VMR-E-L zostało stworzone specjalnie z myślą o pokoju hotelowym. Również tutaj poziom hałasu sięga tylko 21 dB(A). Na płytce urządzenia wewnętrznego standardowo wbudowany jest styk, poprzez który odbiera ono sygnały sterowania bezpośrednio z czytnika karty. Gdy tylko gość wejdzie do pokoju lub go opuści, klimatyzacja jest włączana lub wyłączana.

Wydajne i łatwe w serwisowaniu

Modele PEFY‑VMH(S)‑E  z dużym statycznym sprężem i horyzontalnym przepływem stosowane są szczególnie tam, gdzie poprowadzone muszą być długie kanały. Elementy serwisowane, takie jak wał i silnik wentylatora, dostępne są łatwo poprzez otwór rewizyjny.

YLM

Wzorowo monosystemowe

Kontroler BC City Multi VRF

Kontroler BC stanowi punkt przełączania między urządzeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi i pozwala na grzanie i chłodzenie w trybie symultanicznym. Rozdziela on czynnik chłodniczy stosownie do zapotrzebowania na grzanie w formie gazowej lub na chłodzenie w formie ciekłej.

 • Umożliwia grzanie i chłodzenie w trybie symultanicznym
 • Punkt przełączania między urządzeniami zewnętrznymi a wewnętrznymi
 • Energooszczędna eksploatacja z odzyskiem ciepła
 • Opatentowana technologia
YLM

Serce technologii R2

Kontroler BC jest centralnym rozdzielaczem czynnika chłodniczego, który pracuje jako wspólny punkt przełączania między urządzeniami zewnętrznymi a wewnętrznymi. Działa on na zasadzie techniki 2-rurowej (technologia R2).

Technologia R2, to znaczy prowadzenie zarówno ciekłego, jak również gazowego czynnika chłodniczego w jednym przewodzie rurowym, jest wyjątkowa w skali światowej i opatentowana. Jest to możliwe poprzez precyzyjnie utrzymywanie ciśnienia i temperatury w przewodach łączących między urządzeniem zewnętrznym a kontrolerem BC.

Inteligentny odzysk ciepła

Rozdzielacz czynnika chłodniczego wraz z urządzeniem zewnętrznym stanowi jednostkę chłodniczo-regulacyjną i pozwala w ten sposób na odzysk ciepła. Wobec równoczesnego grzania i chłodzenia przez instalację rozróżniane są dwa stany robocze, czyli „przeważający tryb grzania” i „przeważający tryb chłodzenia”. Nadmiar ciepła z pomieszczenia z zapotrzebowaniem na chłodzenie jest doprowadzany przez system R2 do innego pomieszczenia z zapotrzebowaniem na ciepło.

Mały zakres prac montażowych

Do 50 urządzeń wewnętrznych można połączyć przez kontroler BC z tylko jednym urządzeniem zewnętrznym, wykorzystując zaledwie dwa przewody rurowe. W przypadku montażu z dwoma przewodami rurowymi wymagana jest mniejsza liczba lutów. Przez to w systemie jest mniej punktów połączeń a ryzyko wycieku ulega obniżeniu. System R2 umożliwia montaż do 950 m przewodów i pozwala na centralne sterowanie maksymalnie 2000 urządzeń wewnętrznych.

YLM

Wzorowo połączone

Hybrydowy kontroler BC

Hybrydowy kontroler BC jest sercem systemu Hybrid City Multi – pierwszego systemu 2-rurowego, który łączy w sobie zalety systemu z bezpośrednim wymiennikiem ciepła z zaletami systemu z recyrkulacją wody. Hybrydowy kontroler BC (HBC) zawiera płytowy wymiennik ciepła, w którym zachodzi wymiana ciepła między czynnikiem chłodniczym a wodą.

 • Znacznie mniejsza ilość czynnika chłodniczego
 • Wyższa efektywność energetyczna wskutek odzysku ciepła
 • Indywidualny komfort dzięki symultanicznemu chłodzeniu i grzaniu
 • Bezpieczna eksploatacja w połączeniu z niskimi wymaganiami odnośnie serwisowania

Najlepsze z dwóch światów

Hybrydowy kontroler BC (HBC) przejmuje zadanie wymiany ciepła między obiegiem zewnętrznym z czynnikiem chłodniczym a obiegiem wewnętrznym z wodą. Kontroler HBC jest centralnym elementem systemu HVRF, składającego się z urządzenia zewnętrznego R2 serii City Multi, hybrydowego kontrolera BC i specjalnych urządzeń wewnętrznych wyposażonych w zespół wodny.

Wymiana ciepła między czynnikiem chłodniczym a wodą

Czynnik chłodniczy między urządzeniem zewnętrznym a hybrydowym kontrolerem BC pełni zadanie nośnika energii. Od kontrolera HBC kondycjonowana woda jest doprowadzana do urządzeń wewnętrznych, które są specjalnie wyposażone w wymiennik wodny. Wbudowane pompy z regulacją inwerterową tłoczą wodę aż do ostatniego urządzenia wewnętrznego na odległość do 60 m. Pompy indywidualnie dopasowują cyrkulującą ilość wody w zależności od zapotrzebowania na moc. Każde pojedyncze urządzenie wewnętrzne może pracować niezależnie w trybie grzania lub chłodzenia.

Na miarę wysokich wymagań związanych z efektywnością i komfortem

Hybrydowy system City Multi został stworzony specjalnie na miarę wymagań nowoczesnej architektury budynków z wysokimi wymaganiami odnośnie efektywności i komfortu, jakimi są np. biurowce lub hotele.

YLM

Najwyższy komfort

HVRF Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne serii R2 (chłodzone powietrzem) i WR2 (chłodzone wodą) wyróżniają się zarazem dużym zakresem mocy i wysokimi wartościami szczytowymi, jak i efektywnością energetyczną i wysoką niezawodnością działania. Sprężarka regulowana jest przez inwerter prawie bezstopniowo i udostępnia tylko tyle mocy, ile faktycznie potrzebuje budynek. W połączeniu z czynnikiem chłodniczym R410a pozwala to osiągnąć najlepsze parametry efektywności. Urządzenie można podłączyć do systemu zarządzania budynkiem za pomocą różnych interfejsów.

 • Serie urządzeń PURY-EP, PURY-P i PQRY-P
 • Indeksy mocy o wydajności chłodniczej 22,4 kW – 56,0 kW i wydajności grzewczej 25,0 kW – 63,0 kW
 • Komunikacja między urządzeniem zewnętrznym a wewnętrznymi odbywa się poprzez magistralę danych M-Net
YLM

product_8_content

product_8_content

YLM

Najwyższy komfort użytkowania

HVRF Urządzenia wewnętrzne

Dzięki szerokiemu wyborowi urządzeń wewnętrznych za pomocą systemu City Multi można klimatyzować pomieszczenia dowolnego rodzaju. Zarówno urządzenia kasetonowe 4-stronne, jak i urządzenia kanałowe do zabudowy czy urządzenia przypodłogowe wyróżniają się niewielkimi wymiarami, co pozwala na ich dopasowanie do najróżniejszych warunków zabudowy. Ponadto poprzez cichą pracę, wysoki spręż statyczny i zmienną regulację strumienia powietrza, a także wiele dodatkowych funkcji przyczyniają się one skutecznie do budowy komfortowego, energooszczędnego i niezawodnego systemu.

 • Cicha praca
 • Przyjemna atmosfera
 • Możliwość dopasowania do każdego wnętrza

product_11_content

product_11_content

YLM

Wzorowo wygodne

Sterownik lokalny City Multi VRF

Sterowniki lokalne firmy Mitsubishi Electric zapewniają komfort nie tylko za naciśnięciem przycisku. Wyróżnia je również duża liczba inteligentnych funkcji. Na przykład czujniki PAR‑U02MEDA wykrywają, czy w pomieszczeniu znajdują się ludzie i na tej podstawie dopasowują parametry klimatyzacji.

 • Obsługa menu w ośmiu językach
 • Funkcje programatora czasowego do indywidualnego programowania
 • Funkcja Dual Setpoint do ustawiania wartości zadanej osobno dla trybu chłodzenia i grzania
 • Łatwa obsługa i nowoczesna stylistyka
YLM

Komfort za naciśnięciem przycisku

Obsługa sterownika lokalnego jest łatwa i intuicyjna. Czytelne symbole na przyciskach i wyświetlaczach w obrazowy sposób prowadzą użytkownika przez menu. Stany robocze są wyraźnie sygnalizowane. W większych pomieszczeniach można łączyć pewną liczbę urządzeń wewnętrznych w grupy i obsługiwać je równocześnie.

Inteligentne funkcje, łatwa obsługa

PAR‑32MAA to idealny wybór dla wszystkich, którzy potrzebują prostego i wygodnego sterownika o dyskretnej, nowoczesnej stylistyce. Skupia on w przejrzysty sposób wszystkie funkcje na jak najmniejszej powierzchni. Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z podświetleniem jest dobrze widoczny w każdych warunkach oświetleniowych.

Sterownik lokalny PAR‑U02MEDA wyróżnia się przede wszystkim inteligencją działania. Czujniki wykrywają intensywność światła dziennego i obecność osób w pomieszczeniu oraz przestawiają klimatyzację na odpowiedni wymagany tryb pracy. Jeśli pomieszczenie nie jest wykorzystywane, aktywowany jest tryb energooszczędny. Dzięki dużemu ekranowi dotykowemu obsługa sterownika jest dziecinnie prosta. Dodatkowo bieżący tryb pracy sygnalizowany jest kolorowymi diodami LED.

Niewielki pilot PAC‑YT52CRA zaprojektowano specjalnie z myślą o pokojach hotelowych. Aby obsługa była jak najprostsza, zawiera on tylko najistotniejsze funkcje podstawowe. Zależnie od indywidualnych potrzeb możliwa jest blokada pewnych funkcji. Wyświetlacz posiada komfortowe podświetlenie. Pilot może być zatem użytkowany w miejscach, gdzie będzie obsługiwany przez stale zmieniające się osoby.

YLM

Wzorowo inteligentny

Sterownik centralny City Multi VRF

Mitsubishi Electric otwiera wszelkie możliwości wygodnego i inteligentnego sterowania systemami klimatyzacji. AE‑200E – jako jedyny wariant wszechstronnych centralnych rozwiązań do sterowania – może zarządzać do 200 urządzeniami wewnętrznymi osobno lub w grupie. Z przyjaznym dla użytkownika interfejsem na podświetlanym ekranie dotykowym o wielkości 10,4".

 • Obsługa przez przeglądarkę internetową
 • Indywidualne rozliczanie kosztów energii
 • Rozwiązania do sterowania maks. 200 urządzeniami wewnętrznymi.
 • Połączenie z nadrzędną automatyką budynkową

Doskonałe zarządzanie klimatyzacją

Obsługa i monitorowanie klimatyzacji w wielu pomieszczeniach, a nawet w dużych budynkach za pomocą sterowników centralnych do systemów City Multi nie sprawia żadnych trudności. Zarządzanie klimatyzacją można zintegrować z automatyką budynkową i szczegółowo rejestrować przy jej użyciu zapotrzebowanie energetyczne budynków i pomieszczeń. Wystarczy nacisnąć przycisk, kliknąć lub dotknąć palcem, aby obsługiwać nawet 200 urządzeń wewnętrznych. Wszystko z poziomu centralnego lub poprzez rzut oka na ekran, tablet lub wyświetlacz. Wszystkie centralne systemy sterowania można podłączać do sieci i obsługiwać je z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze. Po podłączeniu do sieci telefonicznej lub Internetu jest to możliwe nawet z dowolnego miejsca na świecie.

Wygodne zarządzanie

Sterownik centralny Citi Muli VRF AE-200E dysponuje podświetlanym ekranem dotykowym o przekątnej 10,4", za pomocą którego można centralnie zarządzać podłączonymi urządzeniami wewnętrznymi poprzez graficzny interfejs. Konfiguracja systemu — na życzenie także z indywidualnym rozkładem pomieszczeń w budynku — przedstawiana jest w sposób przejrzysty i czytelny. Wystarczy jeden rzut oka, aby zorientować się w stanie roboczym poszczególnych klimatyzatorów. Zużycie energii wyświetlane jest w przejrzystych schematach, również w przeglądarce internetowej, i może być porównywane według najróżniejszych parametrów.

Sterowanie ponadseryjne i ponadsystemowe

Oprócz kompleksowych rozwiązań do sterowania do systemów VRF dodatkowe moduły wejściowe i wyjściowe oraz interfejsy do innych serii produktów Mitsubishi Electric i wszystkich typowych systemów magistralowych zapewniają dalsze, liczne opcje sterowania.

Wzorowe informacje

* Pola obowiązkowe

Firma Mitsubishi Electric poufnie traktuje dane osobowe i chciałaby od czasu do czasu informować Cię o produktach.

1 W każdej chwili mogę odwołać zgodę.