Czar minionego czasu – najnowsza technologia HVRF: Generator Hostel w Amsterdamie

Designerski hotel budżetowy z pierwszorzędną klimatyzacją

Generator Hostel w Amsterdamie oferuje 564 gościom miejsce w 168 pokojach dwu- i czteroosobowych oraz jednym luksusowym apartamencie. Urzeka on nie tylko niezwykłą architekturą. Hostel może się też pochwalić znakiem jakości BREEAM za zrównoważone budownictwo. Przyczynił się do tego w decydującej mierze m.in. hybrydowy system klimatyzacji VRF.

Wymagania:

budynek z roku 1916 był kiedyś częścią uniwersytetu amsterdamskiego. W ramach przebudowy w kierunku designerskiego hostelu został on rozbudowany o dwa przeszklone piętra. Chcąc zachować odniesienia do pierwotnego użytkowania, liczne pokoje wyposażono w elementy związane z pierwotnym przeznaczeniem – zupełnie odwrotnie niż w przypadku systemu klimatyzacji. Kierując się wygodą, komfortem i bezpieczeństwem, właściciel przywiązywał dużą wagę do najnowszej technologii.

Rozwiązania:

na dachu Generator Hostel zainstalowanych jest łącznie 14 hybrydowych urządzeń zewnętrznych VRF R2. Obok nich znajdują się dwa urządzenia zewnętrzne, które zaopatrują zespoły wodne centralnej instalacji wentylacyjnej.

Każdy pokój gościnny dysponuje własnym urządzeniem kanałowym do zabudowy, które umożliwia ustawienie dowolnej temperatury za pomocą zamontowanego na stałe pilota przewodowego. Każde urządzenie wewnętrzne może pracować niezależnie w trybie grzania i chłodzenia. Ciepło pobierane z chłodzonych pomieszczeń może być wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń z zapotrzebowaniem na ciepło. Wysoka skuteczność odzysku ciepła, która sprawia, że niewykorzystana energia nie jest odprowadzana do otoczenia, lecz „przesuwana” w budynku, miała duży wpływ na to, że po przebudowie budynek otrzymał znak jakości BREEAM za zrównoważone budownictwo.

Technologia HVRF we własnej firmie: Mitsubishi Electric Ratingen

Centrala innowacji

Od ponad 90 lat Mitsubishi Electric Corporation zaopatruje klientów na całym świecie w wysokiej jakości produkty z najróżniejszych dziedzin technologii. Wraz z gwizdkiem rozpoczynającym budowę nowej centrali w Niemczech było wiadomo: wyposażenie techniczne powinno w jak największym zakresie pochodzić z własnej firmy – również klimatyzacja.

Wymagania:

Nowa centrala w Niemczech we wschodnim Ratingen oferuje na pięciu i pół piętrze i 16 000 m kw. powierzchni szkoleniowej i wystawowej dostateczną ilość miejsca na supernowoczesny krajobraz biurowo-komunikacyjny. Jest ona przystosowana do 750 pracowników. Podczas projektowania i realizacji nowego budynku firma Mitsubishi Electric przywiązywała dużą wagę do dobrego bilansu energetycznego i ochrony zasobów naturalnych. Zadeklarowanym celem było pokrycie całego zapotrzebowania na ciepło i zimno z pomocą zastosowanych technologii klimatyzacyjnych w oparciu o odnawialne nośniki energii.

Rozwiązania:

już na etapie projektowania firma Mitsubishi Electric poza wieloma innymi technologiami własnej produkcji zdecydowała się na system VRF R2 do symultanicznego grzania i chłodzenia z odzyskiem ciepła. Energia cieplna odprowadzona z chłodzonego pomieszczenia jest tutaj doprowadzana do innego pomieszczenia z zapotrzebowaniem na ciepło. W przypadku braku zapotrzebowania na ciepło ta energia cieplna może być również wykorzystywana do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Klimatyzowanie centrum szkoleniowego odbywa się przy pomocy systemu HVRF. Jest on oparty na technologii R2 i łączy w sobie zalety systemu z bezpośrednim wymiennikiem ciepła z zaletami systemu z recyrkulacją wody. W wielu zastosowaniach wprowadzenie technologii R2 zmniejsza zużycie energii do 40% i koszty inwestycji do 25% na tle porównywalnych systemów wody lodowej. Dodatkowy potencjał oszczędności otwiera pełna integracja instalacji klimatyzacyjnej w wielofunkcyjnym oprogramowaniu sterującym TG-2000A.

Technologia gra muzykę: instalacja HVRF w Radio 7 w Ulm

Innowacyjność i efektywność energetyczna na antenie

Radio 7 jest jednym z trzech dużych radiostacji regionalnych w Badenii-Wirtembergii. Studia nagrań i transmisji na żywo są klimatyzowane. Do tej pory zadanie to przejmowało centralne urządzenie wentylacyjne, którego człony cieplne były zasilane przez klasyczne urządzenie chłodnicze. Dzisiaj hybrydowa technologia VRF firmy Mitsubishi Electric zapewnia więcej komfortu przy niższym zużyciu energii.

Wymagania:

nowa instalacja klimatyzacyjna stacji radiowej powinna spełniać trzy warunki: po pierwsze przy takiej samej wydajności zużywać mniej energii niż standardowe systemy; po drugie zapewniać wysoki komfort użytkownikom – przede wszystkim poprzez indywidualne regulowanie temperatury w poszczególnych studiach; po trzecie pomieszczenia użytkowane przez ludzi miały pozostać wolne od czynnika chłodniczego. Złożoność tych wymagań potęgował fakt, że dawne urządzenie klimatyzacyjne wykorzystywało czynnik chłodniczy R22. Wykonywanie niezbędnych napraw i przeglądów nie było już możliwe ze względu na zakaz R22. Konieczna była wymiana.

Rozwiązania:

w Radio 7 stosowany jest teraz hybrydowy system VRF. Wyjątkowa technologia łączy w sobie zalety systemu z bezpośrednim wymiennikiem ciepła z zaletami systemu z recyrkulacją wody. Specjalny rozdzielacz czynnika chłodniczego, kontroler HBC, przenosi energię z czynnika chłodniczego na wodę będącą medium transportowym. Urządzenia wewnętrzne, tutaj osiem urządzeń kanałowych do zabudowy, współpracują ze specjalnymi zespołami wodnymi.

Zainstalowane w kotłowni urządzenie zewnętrzne PURY-EP200YLM o mocy chłodniczej 22,4 kW i wydajności grzewczej 25,0 kW wyróżnia wysoka sprawność. Powietrze zasysane jest przez nieużywany już komin, a odprowadzane przez nowo wykonany kanał powietrzny. Każde urządzenie kanałowe do zabudowy może niezależnie od innych działać w trybie grzania lub chłodzenia. Regulacji dokonuje się na pilocie przewodowym PAR-31MAA przy każdym urządzeniu.

Grzanie lub chłodzenie za pomocą serii Y Design Offices w  Düsseldorfie

Modułowy system klimatyzacji w celu zapewnienia optymalnego przepływu

Biurowce Design Offices oferują w dziewięciu dużych niemieckich miastach tak zwane „światy pracy przyszłości“ – elastyczne pomieszczenia biurowe, konferencyjne i prezentacyjne na wynajem, w wyszukanej atmosferze wzorniczej. W duchu profesjonalnego wyposażenia technicznego Design Offices teraz biurowiec w Düsseldorfie będzie zaopatrywany przez równie innowacyjną instalację klimatyzacyjną.

Wymagania:

Każdy człowiek inaczej odczuwa komfort – również podczas pracy. Z uwagi na często zmieniających się użytkowników pomieszczeń Design Office w Düsseldorfie również szczególnie ważne było stworzenie możliwości do indywidualnej regulacji parametrów. Z drugiej strony należy wykazywać zużycie energii przez poszczególne pomieszczenia. Kolejnym wyzwaniem była przesunięta w czasie integracja z instalacjami starszego typu lub realizacja kompleksu budynków. Oprócz tych wymagań inwestor i projektant przywiązywali wagę do systemu klimatyzacji, który utrzymuje zużycie energii na niskim poziomie.

Rozwiązania:

Decydując się na zastosowane w biurowcu Design Offices serii Y City Multi, wybrano technologię klimatyzacyjną, która jest odpowiedzią na wszystkie wymagania w pełnym ich zakresie. 34 urządzenia wewnętrzne są zasilane przez mocne urządzenia zewnętrzne do grzania lub chłodzenia – do wyboru.

Kompleks budynków, zależnie od wykonania poszczególnych odcinków budowlanych, wyposażono modułowo w nową instalację. Dzięki podziałowi systemów klimatyzacji na niezależne sekcje urządzenie zewnętrzne może już pracować w trybie chłodzenia, gdy inna jednostka jeszcze grzeje.

W ramach nadrzędnej strategii regulacji wybór funkcji – grzania lub chłodzenia – odbywa się automatycznie za pomocą czujnika temperatury z określoną wartością zadaną. Z pomocą sterownika centralnego GB-50 ADA w połączeniu z oprogramowaniem systemowym TG-2000A można dokonywać rozbicia na koszty jednostkowe wynajętych jednostek.

Ekonomiczna Replace Technology: Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum w Stuttgarcie (DZR)

Stare na nowe bez wymiany instalacji

Wymagania techniczne i prawne zmieniają się na bieżąco. Dotyczy to w szczególności czynnika chłodniczego. I tak, obecne ustawodawstwo zakazuje stosowania od 2020 roku nieekologicznego czynnika R22. Zamiast demontować w ekstremalnych przypadkach stare instalacje klimatyzacyjne, możne je po prostu zmodernizować – jak w przypadku Niemieckiego Dentystycznego Centrum Obliczeniowego w Stuttgarcie.

Wymagania:

Z uwagi na to, że przestarzała instalacja klimatyzacyjna R22 coraz częściej się psuła i wymagała napraw, konieczna była wymiana poszczególnych jej elementów. Zamiast zajmować się naprawą ciągłych usterek i podejmować wysokie ryzyko, kierownictwo DZR Stuttgart zaczęło rozglądać się za nowoczesną i ekologiczną technologią, która również dostarcza większej mocy chłodniczej. W idealnym przypadku modernizacja powinna odbywać się podczas pracy firmy.

Rozwiązania:

Replace Technology firmy Mitsubishi Electric idealnie nadaje się do wymiany systemu VRF R22. Trzeba jedynie wymienić stare urządzenia. Dotychczasowa instalacja pozostaje w budynku. Inną zaletą jest znacznie wyższa efektywność energetyczna.

W centrum DZR Stuttgart urządzenia zewnętrzne wymieniono w ciągu zaledwie dwóch i pół godziny. Dzięki dobremu planowaniu, po przetransportowaniu nowego urządzenia zewnętrznego na dach następował demontaż starego.

Cztery urządzenia zewnętrzne VRF Replace zaopatrują teraz w różnych indeksach mocy nowe, wymienione urządzenia wewnętrzne z funkcją chłodzenia i ogrzewania. Poza wymianą urządzeń instalacja klimatyzacyjna została rozszerzona o kilka elementów. Wcześniej zainstalowanych było 56 kW mocy chłodniczej, natomiast nowe urządzenia mają moc chłodniczą wynoszącą 106 kW.

Zachęcająco nowoczesny z technologią R2: Prizeotel w Hamburgu

Oszczędność kosztów eksploatacji dzięki odzyskowi ciepła

W wielu miejscach powstają nowe budynki hotelowe. Jednym z przykładów jest Prizeotel, który łączy nastrojowy design z czarem prywatnego hotelu – i niskimi cenami za nocleg. Komu uda się spełnić tak wiele wymagań, ten nie pozostanie mniej wymagający w zakresie klimatyzacji. Technologia R2 była idealnym Rozwiązaniam.

Wymagania:

już w 2009 roku otwarto pierwszy Prizeotel w Bremie. Za nim był drugi w czerwcu 2014 roku w Hamburgu. Dla grupy właścicieli duże znaczenie ma w szczególności połączenie komfortu i rentowności. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby włączyć bieżące koszty eksploatacji w ekonomiczną koncepcję całościową i utrzymywać je przez cały czas na niskim poziomie. Po pierwszych doświadczeniach z klasycznym systemem klimatyzacji w bremeńskim Prizeotel, opartym na agregatach wody lodowej, do klimatyzowania obiektu w hamburskim projekcie inwestor chciał pójść o krok dalej.

Rozwiązania:

Instalując instalację klimatyzacyjną R2 z chłodzonymi wodą urządzeniami z bezpośrednim odparowaniem VRF, Prizeotel do ogrzewania pokojów hotelowych wykorzystuje energię cieplną, która jest odbierana z pomieszczeń z zapotrzebowaniem na chłodzenie, np. z restauracji. Przy braku zapotrzebowania na ciepło w pokojach hotelowych, energia jest wykorzystywana do przygotowania ciepłej wody użytkowej przez zasobniki buforowe o pojemności 2000 litrów.

Łącznie 17 jednostek zewnętrznych dostarcza 290 kW mocy chłodniczej. Kontrolery BC są zainstalowane w pomieszczeniach serwisowych bądź technicznych. Urządzenia kanałowe do zabudowy w pokojach mają moc chłodniczą 1,7 kW i moc grzewczą 1,9 kW zależną od zapotrzebowania.

Z pomocą dwóch modułów sterujących AG 150, sześciu modułów wejść temperatury zewnętrznej każde urządzenie można obsługiwać centralnie. Możliwe jest również zdalne nadzorowanie i zdalna konserwacja.

Wzorowe informacje

* Pola obowiązkowe

Firma Mitsubishi Electric poufnie traktuje dane osobowe i chciałaby od czasu do czasu informować Cię o produktach.

1 W każdej chwili mogę odwołać zgodę.